Merkinnät teemasta ''

En tietääkseni

Tämäniltaisessa Dexterin jaksossa käytiin seuraava dialoginpätkä:

“Did you get married?”
“Not that I know of.”

Minusta tuo englannin fraasi – not that I know of – on kiehtova. Siitä puuttuu predikaatti, on vain kieltosana not ja sivulause, josta puolestaan puuttuu tietämisen kohde, on vain pelkkä prepositio. Asiayhteys jää sanatasolla selittämättä.

***

Not that I know of muotoutuisi suomalaisen suussa muotoon en tietääkseni. Kaksi sanaa: kieltoverbi ja verbin 1. infinitiivin translatiivimuoto, jossa on yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi (toisin sanoen omistusliite), siis tietää+kse+ni. Englannin that I know of mahtuu suomessa yhteen ainoaan sanaan.

Infinitiivien käyttö on tehokasta ja vaikuttavaa – ja kirjallista. Koska opimme äidinkielen puhuttuna ja puhuttu kieli on aina väljää ja runsasta, infinitiivit opitaan kirjallisista esimerkeistä. Infinitiiveihin törmää tavallisimmin virallisissa teksteissä, useimmiten virheellisesti käytettyinä.

***

Siinä missä englanninkielisistä televisio-ohjelmista korvaan tarttuu ihania aitoenglantilaisia fraaseja, kielitajuun uppoavat myös väärät mallit. Kun turruttaa kielikorvansa, hävittää myös kyvyn nauttia kielen vivahteista translatiiveineen ja possessiivisuffikseineen.